Felsőoktatási intézmény létesülhet Mohácson

Választási programom egyik kiemelkedő pontja, hogy Mohácson egy színvonalas felsőoktatási intézményt hozzunk létre. Vallom, hogy városunknak akkor lehet jövőképe, ha maradásra bírja a fiatalokat. Mérsékelnünk kell az elvándorlást, és Mohácson kell tartanunk a fiatalokat. Úgy gondolom, ennek alapköve, hogy Mohácson biztosítsuk a felsőoktatási továbbtanulás lehetőségét.

Prof. Dr. Palkovics László miniszter úrral, a felsőoktatásért és a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjével többször egyeztettünk a mohácsi szakképzésről és a felsőoktatás beindításának lehetőségéről. A mai mohácsi Duna-hídról és a várost, illetve a térséget érintő közlekedésfejlesztési tervekről tartott sajtótájékoztatónkon a Kossuth Teátrumban a miniszter biztosított felsőoktatási javaslataim támogatásáról. Beszédében hangsúlyozta: a gazdaság élénkítéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra mellett egy-egy település fejlődésének záloga az oktatás .

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Pávkovics Gábor – Választási programunk

Kérem olvassa el programunkat ide kattintva:

vagy tekintse meg az alábbi lapozható formátumban:

Köszönöm, ha elolvasta! Kérem ossza meg ismerőseivel is! Ha bármi kérdése, észrevétele, ötlete van, kérem írja meg nekem üzenetben! Szeptember 27-én ÖN dönt Mohács jövőjéről! Bízzon jelöltjeinkben!

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Nagyinterjú Pávkovics Gáborral

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Így fog kinézni a megújuló Széchenyi István Általános Iskola!

A mai napon büszkén vettem részt a Mohácsi Tankerületi Központ Európai Uniós Pályázati keretein belül megvalósuló 895 M Ft-os felújítási projekt alapkőletételén az Ifjúsági Centrumban. A Széchenyi Iskola teljesen megújul sőt egy új szárnyat is kap! A színvonalas eseményen mindent megtudhattak vendégeink a felújítás terveiről, amit ebben a cikkben Önökkel is megosztok:

A Széchenyi István Általános Iskolában a projekt keretében a következő fejlesztések valósulnak meg:

A meglévő főépület átfogó felújítása:

 • Nyílászáró csere
 • Tető felújítás, cserepezés, padlás rendbetétele (madárürülék felszámolása)
 • Padló felújítás osztálytermekben
 • Fűtéskorszerűsítés
 • Folyosó felújítása, új burkolat a padozaton és az oldalfalakon
 • Teljeskörű festés

Új épületszárny építése a technika terem helyén, a „kis tornaterem” déli és északi oldalán

A hiányzó funkciók pótlása:

 • Könyvtár
 • Tanári 40 pedagógus elhelyezésére
 • Irodák (vezetői, titkársági)
 • Közösségi tér
 • Teljesen új fiú és lány technika termek

A „kis tornaterem” teljeskörű felújítása:

 • Új öltözők, vizesblokk, szertár, orvosi szoba
 • Padozat, szellőzés, nyílászárók
 • orvosi szoba
 • új sportpadló padozat, 
 • szellőztető, nyílászárók

A meglévő épület földszinti közlekedésének racionalizálása új bejárati rész kialakításával, aulával, portaszolgálattal. 

Az új udvari bejárat előtt kültéri rendezvénytérként is funkcionáló lépcsőzet és színpad kialakítása.

Udvar, kerékpártárolók teljeskörű felújítása, zöldterület fejlesztés, utcabútorok kihelyezése, térkövezés.

Természettudományi szaktanterem kialakítása 30 tanuló részére, energiablokkok elhelyezésével. 

Nyelvi labor, informatika terem felújítása, korszerűsítése.

Új háromszintes épületszárny építése és közlekedő híddal való összekötése a meglévő épületszárnnyal a jelenlegi technika termek helyén.

A projekt keretében az MTÁI Brodarics István iskolájában is sor kerül fejlesztésre:

 • új gumiburkolatú futópálya kialakítása
 • a salakpálya felújítása
 • új, korszerű természettudományos szaktanterem kialakítása, energiablokkok elhelyezésével
 • az épület tantermeinek festése

Mindkét iskolában taneszköz és bútor beszerzésre is sor kerül.

Önnek hogy tetszik? Írja meg kommentben!

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Csorbai Ferenc váratlanul, azonnali hatállyal kirúgta Mohács Város jegyzőjét!

Csorbai Ferenc tavaly októberben a voksolás jogával élő lakosok egyértelmű elutasító üzenetét figyelmen kívül hagyva – több mint 4.000 érvénytelen, tiltakozó szavazat ellenére – lett Mohács polgármestere. Szakmai tudás és kompetencia nélkül foglalta el székét, szinte az utcáról belépve. Mivel képtelen volt a város irányítására, ezért a hivatalban lévő jegyző, Dr. Kovács Mirella segítségét és támogatását kérte. 

Jegyző Asszony csak a város szolgálatát tartotta szem előtt, és a nehezen emészthető, méltatlan helyzet minősítése helyett több mint tíz hónapon keresztül lelkiismeretesen tette a dolgát. Bizonyára Önök is tudják, számos alkalommal jeleztem, hogy azért működik a város az új polgármester regnálása alatt, mert a hivatali apparátus a jegyző segítségével elvégzi az operatív feladatokat, működteti az intézményeket. Olajozottan hajtották tovább a gépezetet a jól bevált automatizmusok. 

Talán emlékeznek a városlakók az elmúlt tíz hónapban összehívott képviselő-testületi üléseken történtekre. A visszanézhető felvételek tanúsága szerint Jegyző Asszony támogatása nélkül Csorbai Ferenc a napirendeket sem tudta volna felolvasni, a határozatok megfogalmazásáról és a szavazás szakszerű lebonyolításáról már nem is beszélek. 

Csorbai Ferenc polgármester több alkalommal méltatta Jegyző Asszony tevékenységét. Először 2019-ben saját előterjesztésére, munkájának elismeréseképpen jutalmat javasolt részére, amit a testület egyhangúlag meg is szavazott. Ekkor ugyanis még szüksége volt a jegyző támogatására. Jegyző Asszony a koronavírus-veszélyhelyzet idején is mindvégig vállvetve dolgozott a polgármesterrel. Irányította a hivatalt, koordinálta intézményeink védekezési feladatait, a jogszabályoknak megfelelően megfogalmazta és végrehajtotta a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéseket. A polgármesternek még ekkor is égető szüksége volt a jegyző támogatására és munkájára. 

Csorbai Ferenc a 2020. július 6-án több képviselőtársammal együtt kikényszerített testületi ülésen ismét dicséretben és elismerésben részesítette Jegyző Asszonyt, és javaslatomra jutalmat is megszavazott neki, majd eltelt két nap és teljesen megváltozott a véleménye. A jegyzőnek intézett levelében már ezt írta a plusz jutalomról: „indokolatlannak tartom, annak jóváhagyását megtagadom.”

Ez sajnos nem az első olyan 180 fokos fordulatot vett ügy, melynél fel kell tennem a kérdést: vajon mi történt pár nap alatt? 

Mivel Csorbai Ferenc polgármester többszöri felszólítás ellenére sem mondott le posztjáról, a képviselő-testület feloszlatta magát. Meglátásom szerint ettől a naptól kezdve változott meg a polgármester viszonyulása a jegyzőhöz. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a jelenlegi városvezető számára a kampány időszakában nem Mohács működtetése, hanem a szavazók befolyásolása a fő cél, amit akár nemtelen eszközökkel is kész elősegíteni. Jegyző Asszony, mint a városirányító feladatok tényleges ellátója és a törvényesség őre útban van a polgármesternek, ezért távolíthatta el hivatalából.

Néhány fontos tény és adat Dr. Kovács Mirella Jegyző Asszony pályájáról: 

A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán 1993-ban szerez jogi diplomát;

– 1993-tól 1996-ig Szebényben, 1997. január 1-től Palotabozsok-Szebény községek körjegyzőjeként dolgozott; 
– 1999. szeptember 1-től dolgozik a Mohácsi Polgármesteri Hivatalban, 2000. január 1-ig szociális és egészségügyi referensként, 2005. március 31-ig titkársági osztályvezetőként. 
– 2005. április 1. óta, azaz 15 éve jegyzőként vezeti a polgármesteri hivatalt. Ezen kívül az országban egyedülállóan, 2004. december 2-i megalakulásától 2017. augusztus 31-ig, azaz 13 éven keresztül vezette a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás a Mohácsi Polgármesteri Hivatalba integrálódott munkaszervezetét. Ez azért egyedülálló az országban, mert a 168 kistérségből az egyetlen olyan volt a mohácsi, ahol a társulás munkaszervezetét a székhelytelepülés jegyzője vezette. 
– Munkájának és érdemeinek elismeréseképpen 2011-ben elnyerte az „Év jegyzője díjat” 

Dr. Kovács Mirella a szakmáját hivatásként megélő, valódi közszolgálatot teljesítő, elhivatott, és országosan is elismert szakemberként a mindenkori városvezetés iránti szakmai lojalitással, a mindenkori városvezetés által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséggel, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködésben, fegyelmezetten, az itt töltött évtizedek alatt a lehető legmagasabb szakmai és emberi sztenderdeknek megfelelően látta el munkáját. 

Tudom, hogy olvasóim értik a kialakult helyzetet és átérzik annak súlyát. A történtek szerint Csorbai Ferenc a hatalom megtartásáért bármire képes, ha már nincs szüksége segítőire, egy mozdulattal eltiporja az útjában állókat. Ennek lett áldozata Dr. Kovács Mirella Jegyző Asszony is. 

Önnek mi a véleménye? Kérem írja meg hozzászólásban! 

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Mutyi-paranoia: Káosz a mohácsi Városházán

Folytatódik ellenem a csúztatás- és a hazugságözön. Megjegyzem, kicsit erősre sikerült Csorbai Ferenc „mutyizós” bejegyzése, de úgy látom, erre kell felkészülnöm a kampányban, bár reméltem, nem lesz ilyen hangvételű a küzdelem. 

Csorbai polgármester ugyan saját elmondása szerint nem szeret a médiában üzengetni, mégis egy hosszabb írást jelentetett meg a weboldalán átala „székgyár mutyinak” nevezett ügyben. Érdekes, erre van ideje, arra viszont nincs, hogy a városházán dolgozó kollégákat és engem, mint a város alpolgármesterét tájékoztasson a döntéseiről, melyeket a háttérben talán nem is ő hoz meg, és ki tudja, milyen érdekek mentén születnek. 

Polgármester Úr! A július 16-i megbeszélés végén Önnel teljes egyetértésben úgy váltunk el, hogy a székgyári ingatlanokat célszerű a városnak megszereznie, ezzel a kérdéssel közel két hetet foglalkoztam, többirányban utánanéztem, azt tartva szem előtt, hogy mi lehet a legelőnyösebb megoldás. Ön is azzal érvelt, hogy ez a döntés előnyös a város számára, ezért igen jó befektetésnek tartja.  Megegyeztünk, hogy rendkívüli testületi ülés összehívásával kérjük ki a képviselők véleményét az ügyben. Ha nem így történt, kérem, cáfoljon meg. 

Másnap a kollégáim azzal fogadtak, hogy Ön nem hív össze ülést, mert hirtelen mégsem rokonszenves Önnek az adás-vétel. Az embernek az a benyomása, hogy Ön rossz súgók hálójában vergődik, akik megkötik, illetve vezetik a kezét. Az ötletet, amit egyik nap még kiváló megoldásként üdvözöl, másnap már mutyinak nevezi. Képes 24 órán belül az eredetivel teljesen ellentétes álláspontra helyezkedni.  Így nem lehet irányítani egy várost, vagy úgy gondolja, hogy ez egy megfelelő vezetői mentalitás?

Természetesen joga van érvelni a javaslat mellett vagy ellen, de ezt a testület előtt kellene, kellett volna megtennie. Ehhez képest a közösségi médiában és az önkormányzat honlapján üzen nekem azzal a felhanggal, hogy „mutyit” sejt az ügylet mögött. Ez mélyen felháborít és sért, persze nem csak engem, hanem az anyagot előkészítő kollégákat is, sőt ha a testület elé került volna a javaslat, azokat a képviselőket is, akik az Ön gondolatmenete szerint egy „fondorlatos mutyizásra” adták volna áldásukat. 

De nem tűnik amúgy is abszurdnak, hogy a város vezetője azt vádolja mutyizással, aki az önkormányzat számára akar megszerezni egy fontos ingatlant? Ha megfordítjuk, nem elgondolkodtató, miért ellenzi a polgármester a stratégiailag jelentős terület megvásárlását és miért hagyná azt magánkézben? Ez nem idegen érdekeket szolgál a város érdekeivel szemben? Önt vajon milyen érdekek vezérlik ebben a témában? Önt kik befolyásolták abban, hogy egy hétvége alatt véleménye teljesen megváltozott?

Egyébiránt a Pannonia Ethanol Zrt. nem áll felszámolás alatt. Igaz, Ön megbízott egy ismeretlen ügyvédet, – megjegyzem szintén képviselő-testületi felhatalmazás nélkül – hogy járjon el ebben az ügyben. A megbízás hátrányos következményeit nem szeretném bővebben kibontani itt a nagy nyilvánosság előtt, mert nem szándékozom még előnytelenebb helyzetbe hozni Mohácsot annál, mint amilyenbe Ön ebben a kérdésben belelavírozta. 

A volt tartósító üzem valóban a város tulajdonába került az elmúlt évben, miközben a Csorbai-Bognár páros által jegyzett gazdasági társaság, mint bérlő, nem fizetett bérleti díjat a városnak. Bár, ahogyan a július eleji testületi ülésen hallhattuk, nagyon szeretett volna. Csorbai Ferenc bicegő magyarázkodása: „többször kértük a polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy készítsék elő a bérleti szerződést, de nem intéztek semmit.” Tehát ezért nem fizettek eddig. Nem is tudom, mi a rosszabb: ha ez az érvelés csak mellébeszélés, vagy ha a polgármester hónapokon át képtelen előkészíttetni egy egyszerű bérleti szerződést. A legutóbbi testületi ülésen, amikor a testület feloszlatta magát, már megkerülhetetlenné vált a kérdés. Ezt a szerződést a mai napig nem kötöttük meg, folyik az alkudozás, pedig a testület egyértelmű kondíciókat állapított meg. Akkor itt most nem fontos az adófizetők pénze? 

Tisztelettel kérem a mohácsiakat, tarsanak ki ebben a zűrös időszakban és lássanak át a Csorbaiék csúsztatásain, hazugságain. Szeptember 27-i időközi választáson Mohács jövője a tét!

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Igazság a mohácsi Deák térről

Sajnos elszabadult a városban a pokol. Csorbai Ferenc elindította a csúsztatás kampányt. Számítottam erre, de nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar bekövetkezik. Megjelent egy videó film ahol Csorbai Ferenc köveket ás ki a Deák téri parban. Sajnálatos módon a kisfilmben elmondott szöveg csúsztatásokat sőt valótlanságot is tartalmaz. 

Íme álljanak itt a tények:

A beruházás 100 %-os pályázati forrásból valósult meg, amit Szekó József idejében nyert el a város. Sajnos a beruházás megvalósítását már nem érhette meg. 2019. júniusában került átadásra a munkaterület a kivitelezőknek. A munkálatok jelentős része Csorbai Ferenc polgármestersége alatt történtek, így a tereprendezésre és a füvesítésre, valamint a szobor részbeni tisztítása is ebben az évben tavasszal történt. Emlékszem Csorbai Ferenc korábbi képeire, amit busójárás előtt készített a munkaterületen. A felvételen jelzi a városlakók számára, hogy a Deák téri beruházási munkálatok rendben zajlanak, amit ő személyesen felügyel és hogy a tér a nagy rendezvényünkön használható lesz:

A munkálatok elvégzését Csorbai Ferenc által aláírt teljesítés igazolások ismerik el megfelelőnek, mely alapján a kivitelező kiállította a számlát, amit az önkormányzat rendre kifizetett.

A mostani videóban számon kéri – ezek szerit saját magától, hiszen a teljesítést ő maga ismerte el aláírásával – , hogy a téren a tereprendezés és a füvesítés nem szakszerűen történt. Jogos a kérdés kin szeretné számon kérni ebben a polgárpukkasztó formában a hibákat? 

Kivitelezési hiányosságok feltárása esetén a kivitelezővel szemben kell érvényesíteni a garanciális igényeket, nem pedig a Képviselő-testületen számon kérni a hibákat, ez is Csorbai Ferenc feladata és felelőssége lenne.

Szintén említésre kerül a videóban, hogy a Képviselő-testület megszüntette azokat a szakértői szerződéseket, melyekkel Csorbai Ferenc a beruházások kivitelezését és lebonyolítását kívánta ellenőriztetni. Ez az állítás hazugság.

Tájékoztatom a Tisztelt városlakókat, hogy az alábbi szerződések kerültek a Képviselő-testületi ülésen felbontásra:

 1. Általános ügyvédi megbízási szerződés. A Képviselő testület megítélése alapján a feladat ellátás nem volt kielégítő, ezért döntés született a korábbi ügyvédi irodával történő szerződés felbontására és a korábban jól teljesítő ügyvédi irodával való szerződéskötésre. Ez az iroda több mint 20 éve szolgálta nagy hatékonysággal a várost.
 2. Ügyvédi megbízási szerződés, amit pár hónapja kötött 1 év határozott időre Csorbai Ferenc. A megbízás tárgya: illegális hulladék lerakása és más bűncselekmények feltárása esetén feljelentés megtétele Bognár Sándor utasítása alapján. A díjazás 300.000,- Ft+Áfa/ feljelentés és 60.000,- + Áfa/hó készenléti díj. Megjegyzem egy ismeretlen tettes elleni rendőrségi feljelentés néhány képfelvétellel és pár sor megírásával megtehető, arra a hivatalban foglalkoztatott jogászok is alkalmasak. 
 3.  Közbeszerzési eljárások felülvizsgálatára kötött 1 éves határozott idejű megbízási szerződés. A megbízási szerződés alapján a szakértő utólagosan vizsgálta volna a közbeszerzési eljárások jogszerűségét. Megjegyzem a közbeszerzési eljárásokat egy központi felügyeleti szerv minden esetben vizsgálja és csak akkor állít ki érvényes tanúsítványt, ami a szerződéskötés feltétele –  ha a teljes eljárás jogszerűségét állapítja meg. Ezt a megbízási szerződést is 1 éves határozott időre kötötte meg Csorbai Ferenc. A szakértő havi 400.000,- Ft/Áfa díjazásban részesül az adófizetők pénzéből és akkor is fizet a város, ha nem történik munkavégzés. A szakértő a felbontás hírére már jelezte, hogy a teljes visszalévő időszak díjára igényt tart. 

Jogosan vetődik fel a kérdés melyik szerződésre gondolt Csorbai Ferenc a videóban? Melyik ezek közül az a szerződés amely egy beruházás műszaki hiányosságait hivatott feltárni? Ez talány!

A Képviselő-testület kormánypárti többsége az adófizetők pénzének védelme érdekében szüntette meg a „szakértői” szerződéseket. Álláspontom szerint több indokolatlan megrendelés és megbízási szerződés is köttetett a közelmúltban, de ezek vizsgálata még folyik. Folytatása következik…

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Pávkovics Gábor: Álltuk a szavunkat, mert Mohács jövője a tét!

Tisztelt Mohácsi Polgárok!

A tavaly októberi önkormányzati választáson Szekó József tragikus halála után – Csorbai Ferenc fair visszalépésének hiányában – Önöknek nem volt lehetőségük a polgármester személyéről dönteni. Ahogy már akkor megígértem, képviselőtársaimmal a testületet az első lehetséges alkalommal feloszlattuk, így már nincs akadálya az időközi választásnak. Bevallom, sosem hittem volna, hogy több mint két évtized képviselői munka után egy ilyen indítványt kell jegyeznem. 

Szeretném leszögezni, hogy eredeti célunk nem a testület feloszlatása lett volna, hiszen 2019 őszén az egyes körzetekben a képviselőjelöltek között igazi verseny alakulhatott ki, a polgárok ténylegesen dönthettek arról, hogy kit delegálnak a városi testületbe. A szememben tehát az ő felhatalmazásuk, függetlenül attól, hogy nyertesként, vagy a kompenzációs listáról lettek a közgyűlés tagjai, erős és valós felhatalmazás. Könnyen belátható viszont, hogy egy állva maradt polgármester-jelölt nem jelent választási lehetőséget. Gyakorlatilag egyetlen szavazattal is beülhetett volna a polgármesteri székbe. 

Tudom, nem is vonom kétségbe, hogy minden a törvény betűjének megfelelően történt és jogi értelemben legitim a pozíciója, de számomra, számunkra csak ebben az értelemben legitim. A jelenlegi városvezető annak idején időt húzott, taktikázott, rejtőzködött – majd átvette a mandátumát megmérettetés nélkül. Képviselőtársaimmal mi alapvetően ezt kifogásoltuk, ezért elsősorban a „szabad” polgármester-választást szorgalmaztuk, és nem a teljes feloszlatást. A július 6-i tanácskozás összehívását is emiatt kértük. 

Elismerve és megköszönve Csorbai Ferencnek a veszélyhelyzet idején végzett munkáját a szóban forgó ülésen is hangsúlyoztam hozzászólásomban, hogy lehetősége van egyszerűbbé tenni az őszi voksolást azzal, ha lemond. Ebben az estben ugyanis a képviselők a helyükön maradhattak volna, a mohácsi választóknak csak a polgármester személyéről kellett volna dönteniük. Erre hangzott el válaszul polgármester úrtól a következő mondat: „Azt gondolom, hogy erre nincs mód és lehetőség.” Már hogyne lett volna! Szándék nem volt a részéről, és ez nagy különbség. 

Nehéz három hónapnak nézünk elébe, hiszen a ferdítő propagandagépezet már hetekkel ezelőtt beindult, és nincsenek illúzióim: hasonlóra számítok ellenfeleinktől a jövőben is.  

Tisztelettel kérek minden jó érzésű mohácsit, hogy tartson ki mellettünk és adja meg továbbra is a bizalmat, ahogyan az elmúlt több mint húsz évben tették, hiszen Mohács jövője a tét! 

Kérem mondja el a véleményét Ön is itt a blogomon vagy a facebook oldalamon: facebook.com/pavkovicsgabor

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Tovább bővült az Ipari Park Mohácson

A 800 milliós európai uniós támogatásból megvalósult, zöldmezős beruházás keretében 40,1 hektáron új, nagy kiterjedésű szabad iparterület létesült a betelepülni kívánó befektetők számára. A projekt megvalósítási helyszíne közvetlenül a meglévő Mohácsi Ipari Park mellett terül el, az 56. és 57. sz. főutak körforgalmú csomópontjától északkeletre.
A Mohácsi Ipari Park 225 ha összterületének 61%-a már lekötött terület. Pillanatnyilag 88 hektárnyi, 62 db különböző méretű telek áll folyamatos értékesítés alatt. Az ipari parkban 45 vállalat már működés alatt áll, melyek 900 fő számára biztosítják a napi foglalkoztatást.
A betelepült vállalkozások között a következő ágazatok képviselői találhatóak meg: szolgáltatás, élelmiszeripar, textilipar, faipar, járműgyártás, gépipar, fémipar, építőipar és
energiaipar.
Az átadó ünnepségen beszédet mondtak a meghívott vendégek, dr. Hargitai János országgyűlési képviselő, valamint dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke. Az elnök úr elmondta, ez a fejlesztés nem csupán a városnak, hanem az egész térségnek nagy hasznára fog válni. Hangsúlyozta, az új munkahelyek létrehozása mellett adott a lehetőség a munkavállaók létszámának növelésére is, így helyben maradhatnak a baranyaiak. Az új iparterület célcsoportját elsősorban mikro-, kis- közép és nagyvállalkozások képezik.
Ahogy azt az átadón is említettem, az ipari park egyik nagy előnye, hogy nagyobb vállaltok is megkezdhetik működésüket ezen a helyen, hiszen akár 5 hektár terület vásárlására is van lehetőség. A kiépült infrastruktúra, illetve a megnövelt kapacitású villamoshálózat vonzóvá teheti az iparterületet a betelepülő vállalkozások számára.
Vajon melyek azok az előnyök, melyek által az Ipari Park nem talál vetélytársat önmagával szemben? Elsősorban a kedvező ár: Mohács Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú telkekből engedményes áron támogathatja elsősorban az ipari célú új vállalkozásokat, munkahelyteremtéseket, valamint a meglévő vállalkozásokat, amennyiben új telephelyet létesítenek, illetve dolgozói létszámot bővítenek. Az Önkormányzat az Ipari Parkban vállalkozás létesítése, illetve bővítése esetén a telekárból munkahelyenként 600.000 Ft engedményt biztosít, amennyiben az helyi munkavállalóval kerül betöltésre. Munkahelymegőrző célú vállalkozás létesítése, illetve bővítése esetén a telekárból munkahelyenként 300.000 Ft engedményt biztosít, abban az esetben, ha az mohácsi munkahelyek megőrzését szolgálja.

Továbbá a vállalkozások számára igen vonzó lehet a Mohácsi Ipari Parkban a megfelelően kiépített infrastruktúra, illetve a kedvező közlekedési lehetőségek: az M6-os autópálya biztosítja az országos közlekedési hálózattal való kapcsolatot, ezen felül vasúti és vízi közlekedés lehetőségei is adottak, kedvező határ menti fekvés. Harmadik elemként megemlítendő a munkaerő: a városban működő színvonalas szakképzésnek köszönhetően megfelelő szakképzett munkaerő áll rendelkezésre.

Néhány napja Facebook oldalamon örömmel számoltam be arról, hogy júniusban meghívást kaptam egy nívós konferenciára, ahol a környező települések polgármestereinek büszkén mutathattam be városunk stratégiáját és terveit. Örömmel jelenthetem ki, hogy Mohács az elmúlt 20 év lelkiismeretes munkája révén a régió egyik legnagyobb vonzerejű városa lett befektetési lehetőségek terén is.

Önnek mi a véleménye a fejlődő mohácsi ipari park életéről? Írja meg kommentben!

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

Helyükre kerültek a harangok Mohácson

Szekó József városvezetése idején számos beruházással gazdagodott Mohács. Fültanúja voltam több olyan beszélgetésnek, melyben a külföldön elterjedt gyakorlatra hivatkozva azt tudakolták tőle, miért nem helyeztet el réztáblát a megvalósított projekteken azzal a felirattal: „Épült Szekó József polgármestersége idején.” Ő mindig következetesen elhárította ezeket a felvetéseket, mondván, hogy az eredmény a lényeg, és nem az ő személye. Hozzátette azt is, hogy a fejlesztések mögött csapat áll, azok nem egyetlen ember érdemei.

Most mégis szerényen, toronyba zárva egy felirat hirdeti a névét egy olyan „projekten”, mely szívügye volt, és melynek valósággá válását már nem érhette meg. Ez a Fogadalmi Templom Magyarok Nagyasszonya harangja. A mögötte álló csapat pedig a lehető legtökéletesebb: sok jóérzésű, adakozó mohácsi polgár és vállalkozó.

Azt mondják, halottainknak először a hangját felejtjük el. Mi azonban, akik az elmúlt bő húsz évben, vagy annak csak egy részében itt éltünk Mohácson, mindig emlékezni fogunk Szekó Józsefre. És amikor néhai polgármesterünk beszédhangját emlékezetünk talán már tényleg nem őrzi, egy nagy, ötszáz kilós harang a belvárosban akkor is őt idézi majd. Jelképesen így vigyáz ő a harang zúgásában szülővárosára. Így üzen nekünk.

Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik eleget tettek a Szekó család kérésének, és a temetésre szánt virágok, koszorúk árával a harang elkészítését támogatták. Szép példája ez az összetartásnak és méltó módja a tiszteletadásnak.

A mohácsi időközi választásig

van hátra!

%d bloggers like this: